Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:

1. Het bestuur vergaderde in 2016 ongeveer twee keer per maand om de voortgang van de voorbereidingen voor het evenement te bespreken en te coördineren.

2. Het bestuur organiseert een interesseavond om het evenement Race of the Classics en klassieke zeilschepen onder de aandacht te brengen bij Wageningse studenten. Na inschrijvingen stelt het bestuur het team samen.

3. Het bestuur begeleidt de verschillende commissies, bestaande uit de PR-commissie, de activiteitencommissie, de kledingcommissie, de sponsorcommissie en de eten en drinken commissie.

4. Het bestuur is aanwezig met het gehele team op de “open dag” georganiseerd door Race of the Classics. Op deze dag is het voor iedereen mogelijk om de klassieke zeilschepen van nader bij te bekijken.

5. Het bestuur begeleidt de teamleden tijdens het evenement. Zorgt dat het evenement en klassieke zeilvaart op de media kanalen onder de aandacht blijft.

6. Het bestuur maakt een verslag van het afgelopen jaar, inclusief verbeterpunten en sterke kanten. Het bestuur draagt haar taken over aan haar opvolgers.