Beleidsplan Team Wageningen Universiteit

Dit beleidsplan is opgesteld eind 2016 met als doel om de aankomende jaren (ten minste 3 jaar) te verzekeren dat deelname aan de Race of the Classics vanuit Wageningen wordt bewerkstelligd.

Visie
Wij willen bijdragen aan het behoud van de klassieke zeilvaart en stimuleren interdisciplinair contact tussen jongeren en het bedrijfsleven.

Missie
Dit wordt bewerkstelligd door jaarlijks ongeveer 25 Wageningse jongeren de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan de Race of the Classics waardoor ze bewust worden van de cultuurhistorische waarden van klassieke zeilschepen. Om deelname te kunnen bewerkstelligen zullen er bedrijven worden benaderd en tijdens dit evenement zal er intensief contact zijn tussen studenten van verschillende steden en opleidingen. Op deze manier zal elk jaar een nieuwe groep jongeren een jaar lang samenwerken op vrijwillige basis waarbij ze waardevolle ervaringen op doen.

Ambities
De aankomende 3 jaar zal er elk jaar een groep jongeren worden geënthousiasmeerd om deel te nemen aan de Race of the Classics. Deze jongen zullen ervaringen opdoen en hun omgeving over hun activiteiten en de waarde van klassieke zeilschepen. Ieder jaar wordt dit via diverse media gedaan. Zo worden er persberichten gestuurd naar offline kranten en tijdschriften en online worden er website gevraagd het evenement en/of het team te promoten en wordt een diverse groep via verschillende sociale mediakanalen bereikt. Dit zal tot effect hebben dat meer en meer mensen bewust worden van het feit dat er een race voor klassieke zeilschepen wordt georganiseerd en de culturele waarde van deze schepen door een grote groep mensen wordt gewaardeerd. Het doel is dat dit zal bijdrage aan het behoud van klassieke zeilschepen. Vanwege de beperkte financiële mogelijkheden van de deelnemende groep is het belangrijk dat er elk jaar voldoende sponsors en donateurs worden aangetrokken. Dit is in de dagelijkse organisatie een belangrijke taak voor de deelnemende jongeren. De vaardigheden die zij hiermee verkrijgen zijn bruikbaar in hun latere carrière. Hetzelfde geldt voor de eerder omschreven communicatie en media-uitingen die verantwoordelijkheid zijn van de deelnemers en voor de samenwerkingen binnen het team.

Sterke en zwakke punten
Onze vereniging neemt al sinds 2005 deel aan het jaarlijks terugkerende evenement ‘Race of the Classics’. En is elk jaar succesvol gebleken in het rond krijgen van de financiën en het aantrekken van voldoende enthousiaste deelnemers. Een zwakker punt is dat ondanks duidelijke inwerkverslagen, bestuurlijke continuïteit al een aantal jaren een uitdaging blijkt.

De strategische doelstelling
De teamcaptains ofwel het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester van de vereniging) werven deelnemers waarna zij deze informeren over de gang van zaken. Alle deelnemers dienen hun steentje bij te dragen in een commissie die wordt voorgezeten door een van de teamcaptains. Hierdoor kunnen zij de vooruitgang die geboekt wordt controleren. Na afloop van de race zullen de teamcaptains verantwoordelijk zijn voor het werven en inwerken van opvolgers om zo continuïteit te waarborgen.